REKOLA MOTION RFC SCHOONMAAKWAGENS

RFC,residuvrije schoonmaak, ishet schoonmaak-proces waarbij de dagelijkse mechanische en manueleschoonmaak in een naadloze samenwerking geïntegreerd worden. De dagelijkse onderhouds-schoonmaakis een doorslaggevendelement in dit nieuwe denkproces. Alle andere producten die voorhetRFC procesnodig zijn zoals het Rekola Reflex wis-system, compact batterij aangedreven schrob-zuig-machines, enschoon water, zijn al enige tijd op de markt verkrijgbaar. Echter, een degelijke schoonmaakwagen, specialvoor dit geïntegreerde proces ontworpen, ontbrak nog steeds. Maar nu niet meer. Doe uw voordeel methet RFC proces–elke dag opnieuw.

REKOLA MOTION RFCSCHOONMAAKWAGENS VOOR INTERGRATIE VANVLOERMACHINES

Batterij aangedreven vloermachines makenondertussen eenvastdeel uitvanhet dagelijks schoonmaken. Met de Rekola’s schoonmaakwagen oplossingen kunnen de machines makkelijk en veiligmee wordengenomen naar de plaats van schoonmaken. We hebben onze eigen oplossingontwikkeld voor zowel IMopNumatic als Hako vloermachines. Deze schoonmaakwagens zetten een nieuwe trend in deschoonmaakindustrie, en maken hetschoonmaakproces efficiënter.